Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

NEĮGALIESIEMS

 

 

 

 

Pritaikymo neįgaliems spartieji klavišai

 

Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT - įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą

Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes - įjungia ir išjungia klavišų filtravimą

Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes - įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą

Kairysis ALT+kairysis SHIFT+NUM LOCK - įjungia ir išjungia pelės imitavimą klaviatūra

Ctrl ir + didinamas puslapio mastelis

Ctrl ir - mažinamas puslapio mastelis

Ctrl ir 0 gražinamas pradinis mastelis

F3 – darbalaukyje atveriamas bylų paieškos langas

F5 – atnaujinamas vaizdas („refresh“)

F10 – atidaromas naršyklės meniu

Alt ir F4 – uždaromas
langas

Alt + Tarpas – atveriamas lango meniu

Alt + Tab – pasirinkti kitą langą

Tab pereinama į kitą objektą

Enter imituoja pelės paspaudimą